Wijzigingen in de WW

De WW verandert de komende jaren op een aantal punten:

Passende arbeid

Bent u werkloos, dan mocht u tot 1 juli 2015 gedurende het 1e half jaar van de werkloosheid zoeken naar werk op uw eigen opleidings- en werkniveau. Daarna werd werk op een lager opleidingsniveau als passend aangemerkt. Na 1 jaar was alle arbeid passend.

Vanaf 1 juli 2015 is reeds na ½ half jaar alle arbeid passend. Gedurende het 1e half jaar van uw werkloosheid mag u  zoeken naar werk op uw eigen opleidings- en werkniveau.

WW-uitkering en werken

Bent u werkloos en gaat u (deels) werken, dan heeft het inkomen dat u daarmee krijgt in mindering gebracht op uw WW-uitkering. Voorheen werden de gewerkte uren in mindering gebracht. Nu geldt er een een systeem van inkomensverrekening. Hierbij wordt een deel van de (extra) inkomsten in mindering gebracht op uw WW-uitkering.
Het andere deel wordt niet in mindering gebracht. U houdt zo extra geld over.

Duur WW-uitkering

De maximale duur van de WW-uitkering wordt korter. Een WW-uitkering duurde tot 1 juli maximaal 38 maanden.

Na 1 juli 2015 wordt dit maximaal 24 maanden.

Arbeidsverleden

Vroeger ontving u voor elk jaar arbeidsverleden 1 maand WW.

Vanaf 1 januari 2016 geldt dit alleen voor de eerste 10 jaar. Daarna ontvangt u voor elk jaar arbeidsverleden nog maar een ½ maand WW.

Wanneer?

De wijzigingen zijn onderdeel van de Wet Werk en Zekerheid. De wijzigingen ‘Passende arbeid’ en ‘WW-uitkering en werken’ zijn per 1 juli 2015 in werking getreden.
De wijzigingen ‘Duur WW-uitkering’ en ‘Arbeidsverleden’ gaan naar verwachting in per 1 januari 2016. De duur van de WW wordt vanaf 2016 tot en met 2019 stap voor stap korter.