Wat is er veranderd voor flexwerkers op 1 januari 2015

 Er zijn regels gekomen die flexwerkers beter beschermen:

  • Een werknemer krijgt eerder een vast dienstverband. Volgen tijdelijke arbeidsovereenkomsten elkaar binnen 6 maanden (tot 1 januari 2015  was dat 3 maanden) op? Dan ontstaat na een periode van 2 jaar (tot 1 januari 2015 3 jaar) of bij een 4e contract een vast dienstverband (ketenbepaling).
  • In tijdelijke contracten van maximaal 6 maanden mag geen proeftijd worden opgenomen. Dat geldt ook voor een aansluitend contract.
  • In tijdelijke contracten van langer dan 6 maanden mag alleen bij bijzondere omstandigheden een concurrentiebeding bevatten.
  • Is er een contract voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer dat automatisch eindigt? Dan moet de werkgever uiterlijk 1 maand voor het einde van het contract schriftelijk aan de werknemer mededelen of het contract wel of niet verlengd wordt.
  • Is de werknemer onder de 18 jaar? En werkt deze maximaal 12 uur? Dan gelden de ketenbepaling en de ransitievergoeding niet. Ook niet als de werknemer ontslagen wordt nadat het 18e levensjaar is bereikt.

De wijziging is onderdeel van de Wet werk en zekerheid en is ingegaan op 1 januari  2015. De nieuwe regels gelden dan alleen voor arbeidscontracten die op of na 1 januari 2015 zijn afgesloten. Is op 1 januari 2015 een cao van toepassing? Dan blijven de (afwijkende) regels uit die cao gelden tot de cao afloopt of tot uiterlijk 1 januari 2016.