Tussenhuur-Huisbewaring

Tussenhuur/Huisbewaring

Met tussenhuur wordt bedoeld tijdelijk verhuur van een woning omdat de eigenaar of de oorspronkelijke huurder na afloop van het contract de woning zelf weer wil gaan bewonen. Soms wordt ook gesproken over de verhuur met een “diplomatenclausule”. Ook de aanduiding ‘huisbewaring” wordt gebruikt.

Is de woning verhuurd en wenst de huurder te verhuren, dan is de toestemming van de eigenaar en soms ook van de gemeente noodzakelijk.

Voor de tussenhuurder geldt er slechts een beperkte huurbescherming, nl alleen in de periode tot aan de overeengekomen einddatum: de huurder moet de woning (uiterlijk) op de einddatum te verlaten.

 

Vereisten

In de huurovereenkomst moet staan

–           voor welke huurperiode de overeenkomst met de tussenhuurder wordt aangegaan. Dat kan een jaar zijn, maar ook langer. Partijen mogen afspreken dat ze de overeengekomen termijn verlengen. Er moet dan schriftelijk een nieuwe huurperiode met einddatum worden afgesproken.

–           dat de huur eindigt op de einddatum

–           wat de reden voor de tijdelijke verhuur is

–           dat de eigenaar of oorspronkelijke huurder er zelf (weer) gaat wonen.

Einde

De verhuurder moet de huurovereenkomst wel volgens de wettelijke regels opzeggen. De tussenhuurder kan niet eerder dan de einddatum  van de afgesproken periode opzeggen, tenzij dit schriftelijk wordt afgesproken. Na afloop van het contract heeft de huurder geen recht op vervangende huisvesting. Wel is de huurprijsbescherming (het puntenstelsel) en de maximale huurverhoging van toepassing.

Thans is het mogelijk geworden met opvolgende huurders een huurovereenkomst te sluiten.

Ook is het zelfs mogelijk geworden om vóór het verstrijken van de overeengekomen termijn de tussenhuurovereenkomst met wederzijds goedvinden te verlengen

Heeft u vragen over “tussenhuur” ofwel “huisbewaring”.Perrels Advocaten heeft verstand van zaken. Neem contact op voor advies of mail ons. Tel 023-555 4243