Tijdelijke huurovereenkomsten

Nieuwe regels tijdelijke huur / verhuur woonruimte

Vanaf 1 juli 2016 is het mogelijk om een huurovereenkomsten voor bepaalde tijd aan te gaan.

Zelfstandige woning

De huurovereenkomst voor een zelfstandige woning (met eigen toegang en eigen voorzieningen die niet gedeeld hoeven te worden met andere huurders)

kan worden aangegaan voor bepaalde tijd en wel voor maximaal twee jaar.

Daarna eindigt de huurovereenkomst zonder dat de partijen hoeven op te zeggen.

Wilt u dat de huurovereenkomst na afloop van die bepaalde tijd ook daadwerkelijk eindigt, dat schriftelijk te melden aan de andere partij. Die mededeling  mag niet eerder dan drie maanden voor afloop van de huurovereenkomst worden gedaan en moet uiterlijk één maand daarvoor.

Doet u dat niet dan ontstaat er automatisch een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Is de mededeling wel op tijd gedaan, dan eindigt de huurovereenkomst.

De huurder hoeft de tijdelijke overeenkomst niet helemaal uit te dienen, hij mag eerder opzeggen.

Naast de hierboven genoemde mogelijkheid kan er ook een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd met een bepaalde  aanvangsperiode worden aangegaan.

Bij deze huurovereenkomst kan de huurder niet eerder dan na afloop van de aanvangsperiode opzeggen. De huurder moet in ieder geval de aanvangsperiode blijven wonen.

 

Huurprijsvaststelling

Normaal dient een verzoek tot huurprijsvaststelling aan de Huurcommissie gedaan worden binnen 6 maanden na aanvang huur. Dat blijft zo.

Indien er een huurovereenkomst voor bepaalde duur van maximaal 2 jaar is aangegaan, dan begint die 6 maand termijn pas te lopen vanaf de overeengekomen einddatum

 

Kamer

Voor kamerverhuur geldt hetzelfde als bij zelfstandige woonruimte, alleen is de maximale termijn niet 2 jaar, maar 5 jaar.

 

Huurprijsvaststelling

De termijn voor de aanvangshuurprijs check bij de Huurcommissie blijft zoals deze altijd al was, namelijk 6 maanden na aanvang van de huur.

 

Leegstandswet

De Leegstandswet is iets uitgebreid. Verhuur zonder risico van een beroep op huurbescherming is nu ook mogelijke  mogelijk van:

– woonruimte in een te koop staande huurwoning.

Bevindt u zich in een soortgelijke situatie? Perrels Advocaten heeft verstand van zaken. Neem contact op voor advies of stuur ons een mail. Tel 023-5554243