Nieuwe ontslagregels per 1 juli 2015

De ontslagprocedure verandert

Of er een procedure bij de UWV, bij de kantonrechter of bij een sectorcommissie wordt gevolgd hangt af van de reden van het ontslag.
Indien de werknemer schriftelijk instemt met het ontslag, hoeft er geen van deze procedures te volgen. De werknemer krijgt 2 weken bedenktijd. In die tijd kan de werknemer advies vragen en eventueel reeds gegeven instemming herroepen.

Procedure bij UWV

Voor bedrijfseconomisch ontslag en ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid loopt de procedure bij UWV. Als UWV niet akkoord gaat, mag de werknemer niet ontslagen worden. Wel kan de werkgever daarna de kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst vragen. Gaat UWV wel akkoord? Dan kan de werknemer ontslagen worden. De werknemer kan de kantonrechter vragen om herstel van de arbeidsovereenkomst.

Ontbinding arbeidsovereenkomst kantonrechter

Is de arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer verstoord? Dan kan de kantonrechter gevraagd worden om ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter kan ook uitspraak doen als de werknemer bijvoorbeeld niet goed functioneert.

Sectorcommissie

Het wordt mogelijk het ontslag te laten toetsen door een sectorcommissie. Deze mogelijkheid moet in een CAO worden vastgelegd.

Transitievergoeding bij ontslag

Wordt een werknemer ontslagen die (tijdelijk of vast) minimaal 2 jaar in dienst is? Dan dient de werkgever een transitievergoeding te betalen. Om een andere baan of beroep te krijgen, kan de werknemer deze vergoeding gebruiken voor (om)scholing naar ander werk of outplacement.

Hoogte transitievergoeding

De  transitievergoeding is afhankelijk van het aantal jaren dat het dienstverband heeft geduurd:

  • De werknemer krijgt per gewerkt dienstjaar 1/3e maandsalaris als vergoeding.
  • Bestond het dienstverband 10 jaar of langer, dan wordt de vergoeding vanaf het 10e dienstjaar een 1/2 maandsalaris per dienstjaar. De transitievergoeding is afhankelijk van het aantal jaren dat het dienstverband heeft geduurd:
  • Is de werknemer 50 jaar of ouder en bestaat het dienstverband 10 jaar of meer, dan heeft de werknemer vanaf het 10e dienstjaar recht op een vergoeding van 1 maandsalaris per dienstjaar. Dit geldt niet indien de werkgever een mkb-bedrijf is met minder dan 25 werknemers.

De transitievergoeding is maximaal € 75.000, tenzij de werknemer meer dan € 75.000 verdient. Dan bedraagt de vergoeding maximaal 1 jaarsalaris. Is het ontslag ernstig verwijtbaar aan de werkgever of aan de werknemer? Dan kan de rechter een ontslagvergoeding vaststellen die hoger of lager is dan de transitievergoeding.

Ontslagvergoeding

Is het ontslag ernstig verwijtbaar aan de werkgever of aan de werknemer? Dan kan de rechter een ontslagvergoeding vaststellen die hoger of lager is dan de transitievergoeding.