Kindregelen 2015 en Kinderalimentatie

Algemeen
Per 1 januari 2015 verandert er veel in de verschillende regelingen voor ouders.

  • Aftrek
  • Levensonderhoud
  • Kinderen

In specifieke gevallen kunnen ouders met kinderen jonger dan 21 jaar nu aanspraak maken op de aftrekpost, aftrek levensonderhoud kinderen, waardoor je als ouder minder belasting hoeft te betalen.
Vanaf 2015 is het niet meer mogelijk om aanspraak te maken op deze regeling. Dit betekent dat een ouder die in 2015 aan een andere ouder kinderalimentatie betaalt duurder uit is.

De 20% toeslag voor alleenstaande ouders in de bijstand:
Alleenstaande ouders die bijstand ontvangen krijgen nu 20% van het minimumloon extra dan alleenstaande met bijstand. Deze toeslag voor alleenstaande ouders verdwijnt. Dit wordt gecompenseerd door de verhoging van het kindgebonden budget.

De (aanvullende) alleenstaande ouderkorting:
Alleenstaande ouders ontvangen nu een alleenstaande ouderkorting en, afhankelijk van het inkomen, ook een aanvullende alleenstaande ouderkorting. Deze heffingskortingen verdwijnen. In plaats daarvan wordt het maximale bedrag aan kindgebonden budget voor alleenstaande ouders verhoogd.

Kindgebonden budget:
De hoogte van het kindgebonden budget verandert op verschillende manieren. Wat dit voor uw situatie betekent, hangt af van uw inkomen, of u wel of niet een partner heeft, het aantal kinderen en de leeftijd van de kinderen.

Kinderbijslag:
Normaal gesproken wordt de kinderbijslag elk jaar iets verhoogd, omdat prijzen ook stijgen. Dat gebeurt in 2015 niet. De bedragen blijven dus gelijk aan die van 2014.