Indexering alimentatie 2015 en2016

Indexering alimentatie

Alimentatiebedragen stijgen jaarlijks op grond van artikel 402a Boek 1 Burgerlijk Wetboek. De Minister van Justitie stelt het indexeringspercentage vast. Publicatie vindt meestal in de maand november plaats in de Staatscourant en de Landelijke Dagbladen.
De nieuwe indexering geldt per 1 januari van het volgend jaar.

Het indexeringspercentage voor 1 januari 2015 is 0,8%.

Het indexeringspercentage voor 1 januari 2016 is 1,3%.