De rechter reageert

Als reactie op de beslissingen van ons Parlement om van diverse delicten de door de rechter op te leggen straffen aanzienlijk te verhogen, wordt er met name vanuit ons hoogste rechtscollege op gepaste – geoorloofde – wijze tegengas gegeven.
Was vroeger snel aangenomen dat iemand opzettelijk iets had gedaan, tegenwoordig moet de rechter dan heel wat bijzonders vaststellen voordat zoiets bewezen wordt.
In het verkeersrecht zie je hetzelfde.
Bestuurders die of veel te hard rijden, of onder invloed een verkeersovertreding begaan, waarbij ernstig letsel en zelfs de dood wordt veroorzaakt, worden niet zo snel meer bestraft op basis van zware delicten, met een beperkte straf (wat dus niet meer mogelijk is) maar krijgen nu te maken met andere wetsbepalingen, waarop nog niet die zware maximale straffen staan.
De rechter stelt veel meer dan voorheen strenge eisen aan het bewijs

Kijk eens naar roekeloos rijden:
Door onder invloed van alcohol of door veel te hard rijden een ongeluk veroorzaken is volgens de Hoge Raad onvoldoende om te worden veroordeeld voor roekeloos een ongeluk veroorzaken. Waarom ziet de Hoge Raad dat zo? Voor onder invloed en door te hard rijden dood of zwaar letsel veroorzaken bestaat in het strafrecht al een aparte strafverzwarende bepaling, waarvoor aan de schuldige een substantiële gevangenisstraf kan worden opgelegd. Dat heeft tot gevolg dat de wettelijke bepaling die een ongeluk veroorzaken door roekeloosheid, de zwaarste vorm van schuld, strafbaar stelt ook zwaardere eisen inhoudt. Er moet dus nog meer aan de hand zijn dan onder invloed zijn of veel te hard rijden wil een veroordeling kunnen volgen voor, wat de wet noemt, roekeloos dood of letsel veroorzaken.  Als de wetgever dit anders wil, moet hij de wet aanpassen zodat onder invloed of te hard rijdend een ongeluk veroorzaken als roekeloos kan worden bestraft.
Ook zonder bewijs van roekeloosheid substantiële gevangenisstraffen mogelijk
Inhoud 1
Als iemand een verkeersongeval veroorzaakt, kan hij worden gestraft met een gevangenisstraf van maximaal drie jaar als het gaat om een dodelijk ongeval en met gevangenisstraf van een jaar en zes maanden als zwaar letsel is toegebracht.  Als onder invloed of veel te hard is gereden, kunnen die gevangenisstraffen met de helft worden verhoogd. Als de schuld bestaat in roekeloosheid kan 6 jaar gevangenisstraf worden opgelegd als bij het ongeval iemand is gedood en drie jaar als een ander lichamelijk letsel is toegebracht. (Art. 175 van de Wegenverkeerswet).
Inhoud 2
Ook als roekeloosheid in juridische zin niet bewezen kan worden, kan dus binnen het huidige strafrecht dood door schuld in combinatie met alcoholgebruik en/of veel te hard rijden worden bestraft  tot 4,5 jaar gevangenisstraf. Voor het veroorzaken van lichamelijk letsel in combinatie met alcohol/te hard rijden kan 2 jaar en 3 maanden gevangenisstraf worden opgelegd.
Als de wetgever dat niet zwaar genoeg vindt, kan hij de strafmaxima verhogen.

Aldus de Hoge Raad op 25 januari 2017 (Rechtspraak.nl)